Avtal som försvarsministern undertecknat i samband med Natos toppmöte, valtioneuvosto.fi

Försvarsminister Antti Häkkänen undertecknade i samband med Natos toppmöte i Washington D.C. tisdagen den 9 juli 2024 ett uttalande om användningen av de nordiska ländernas luftrum (Nordic Airspace Summit Declaration). Samtidigt undertecknade ministern också ett samförståndsavtal om Natos underrättelseinhämtning med hjälp av bilder från satelliter (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS) och en avsiktsförklaring om ett multinationellt samarbete kring användning av molnteknik (Multinational cooperation for the development and fielding of Allied software for Cloud and Edge services, ACE). Avtalen är inte juridiskt bindande.

– Säkerheten och interoperabiliteten under alla omständigheter och i alla lägen är av största vikt för Nato. Ett starkt nordiskt område stärker också Natos avskräcknings- och försvarskapacitet och militära samarbete, säger försvarsminister Antti Häkkänen.

Uttalandet om de nordiska ländernas luftrum

De nordiska ländernas försvarsministrar undertecknade vid toppmötet ett uttalande om användningen av ländernas luftrum. Det viktigaste syftet med uttalandet är att intensifiera och satsa mer på arbetet med att planera och genomföra luftinsatser i Nordeuropa.

– Målet är bland annat att utveckla Natos luftrumslösningar i norr, vilket också omfattar luft- och robotförsvaret. Till det här kan höra till exempel större övningar, säger minister Häkkänen. Läs pressmeddelande