Avskaffandet av allmän värnplikt var ett stort misstag, corren.se

Erik Grönberg

Det är ju lovvärt att Liberala ungdomsförbundet månar om Försvarsmaktens personalförsörjning. Problemet är bara att man inte tar hänsyn till hur stort behovet faktiskt är. Vår armé består i dag grovt räknat av två (2) brigader. Ett invasionsförsvar värt namnet består snarare av 20–25 brigader, så som det såg ut under Kalla kriget. Detta är också storleksordningen av Ukrainas armé när kriget bröt ut, så vi kan se relevansen av denna siffra. Notera då att Ukraina trots detta har behövt snabbutbilda ännu fler soldater som inte haft några soldatkunskaper från början.

Höjda löner och bättre förmåner för våra yrkessoldater är definitivt behövligt, men även med dessa åtgärder kommer vi aldrig att kunna fylla upp 20–25 brigader med yrkessoldater. Allmän värnplikt är alltså nödvändig.

En yrkesarmé är heller inte något att sträva efter. Yrkesarméer riskerar att bli politiskt snedfördelade och är det som används som politiska maktmedel och militärkupper av mindre demokratiska krafter. En värnpliktsarmé däremot är folkligt förankrad; den består ju av våra egna familjemedlemmar. En nation där majoriteten av befolkningen har goda soldatfärdigheter är dessutom inte attraktiv för en angripare. Jag pratar inte om kanonmat här, utan soldater med gedigen utbildning och utrustning. Läs artikel