Att undvika nederlagsdoktrin

Major David Bergmark skriver i senaste häftet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens tidskrift, nr 1 2018, under rubriken Att undvika nederlagsdoktrin om defaitism, pessimism, övermod och hybris. Han berör där den svenska Försvarsmaktens Militärstrategisk Doktrin 2016.

”I den ena ändläget kan underlägsenhet i numerär framkalla en omedvetet pessimistisk eller till och med defaitistisk hållning där man inte besitter någon tilltro, inte ens till organisationens faktiska förmåga, utan redan före en konflikt resignerat för nederlag. I den svenska doktrinen är målsättningen ”undvika att förlora” ett exempel på en formulering som kan bidra till denna typ av tolkning.”

Vi har tidigare på denna sajt kommenterat Militärstrategisk Doktrin 2016 .