Atomubåter i fjæresteinene, steigan.no

Terje Alnes

USA vil bruke Tromsø som havn for atomubåter. Samtidig ligger en av Nord-Europas største maritime militærbaser 8 km utenfor Bergen sentrum. Her anløper mellom 30-40 atomubåter årlig. Norske myndigheter sier minst mulig om allierte atomubåter i norsk farvann.

Militær styrkeoppbygging i Arktis fører til hyppigere besøk av allierte lands atomubåter. Det er snakk om en tredobling på få år. Både amerikanske, britiske og franske reaktordrevne ubåter opererer nå i nordlige farvann. Denne trafikken utsetter Norge for fare. […]

Like ille er det at den militære opprustningen, som atomubåtene langs norskekysten representerer, øker faren for krig. Ved å akseptere at allierte atomubåter anløper norske havner utsettes befolkningen for stor risiko. Norge brukes som en fremskutt base i en amerikanskdrevet styrkeoppbygging i nord, og blir slik et førsteprioritets bombemål.

Filosofiprofessor Jon Hellesnes har advart om at Norge er tiltenkt rollen som bondeoffer på det store sjakkbrettet, hvor vi ofres i et stormaktsspill. I et slikt scenario blir Norge gjort til en slagmark. Läs artikel