Återinför värnplikten, Ingemar Andréasson, vlt.se

I…dag kan Sverige ställa upp med 30 000 soldater om man anstränger sig. Flygflottiljer och arméregementen finns inte mer. Kustförsvarsanläggningar är skrotade. Marinen har bara några fartyg. Stridsledningscentraler har försvunnit. Dessutom har civilförsvaret också rustats ner. Beredskapen att hantera befolkningen vid en kris finns inte. Den stora skogsbranden visade mycket tydligt att samhället inte längre klarar oväntade händelser.

 Kommunerna saknar förmåga att hantera ovanliga händelser. Västerås är inget undantag. När man har svårt att klara primära behov inom äldrevård och skola, hur kan man då klara när det blir svåra lägen?

Om Sverige grundutbildar soldater i ett värnpliktsförsvar kan landet snabbare ställa om i ett krisläge. Sverige bygger då upp ledningskapacitet och kan utrusta och bemanna de tre försvarsgrenarna och civilförsvaret. Läs artikel