Arméns lokala försvarsövningar stärker myndighetssamarbetet och beredskapen, maavoimat.fi/sv

Försvarsmakten övar lokalförsvarets uppgifter runt om i Finland under perioden 3.–11.9.2021. Utöver Försvarsmakten deltar också flera olika myndigheter i övningarna. Övningarna stärker lokalförsvarets beredskap att svara på plötsliga förändringar i säkerhetsläget och utvecklar myndigheternas samarbete i störningssituationer.

Totalt arrangeras fem lokalförsvarsövningar runt om i Finland. I övningarna deltar ca 5 500 personer. Försvarsmaktens personal, reservister, beväringar och representanter för olika myndigheter och organisationer deltar i övningarna.

De lokala trupperna är krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter. De består av aktiva reservister med god lokalkännedom och Försvarsmaktens personal, vars utbildning och utrustning är skräddarsydd för uppgiften. Med hjälp av lokaltrupperna tryggas samhällets vitala funktioner i alla lägen samtidigt som man förhindrar att störningarna sprider sig till ett större område. Till lokaltruppernas uppgifter hör t.ex. av att uppställa och stöda trupper, olika stridsuppgifter, bevakning av områden, objektskydd samt samverkan med övriga myndigheter och kommuner. Läs artikel