Arméns jägarbataljon, forsvarsmakten.se

Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagen personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndare, ofta inne på dennes eget område. Arméns jägarbataljon finns vid detachement Norrlands dragoner i Arvidsjaur och är en del av Norrbottens regemente, I 19 […]

Förbandet uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna vapensystem eller genom invisning av attackflyg eller artilleri. Rätt utnyttjad kan Jägarbataljonen åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner. För att undgå upptäckt uppträder förbandet normalt i små enheter, grupp eller pluton. Läs om bataljonen