Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland, maavoimat.fi

Arméns huvudkrigsövning 2020, Etelä 20, ordnas 30.5–4.6 i Nyland och i huvudstadsregionen. Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen. […]

Arméns beredskap och verkställighetsförmåga utvecklas och upprätthålls kontinuerligt så att man kan svara mot snabbt föränderliga situationer som en del av totalförsvaret av hela vårt land.  Armén säkerställer kontinuiteten i sin verksamhet och beredskap under alla förhållanden. Under övningen beaktas de restriktioner som coronaepidemin medför för övnings- och utbildningsverksamheten. Läs pressmeddelande