Arkivverket avslører britisk invasjonsplan fra 1940, vl.no

Da den tyske marinen seilte inn i norske fjorder 9. april, var et av de viktigste målene å erobre Narvik, som var havnen der jernmalmen fra Kiruna i Sverige ble lastet over i skip som skulle til Tyskland. Denne jernmalmen var svært viktig for tysk krigsindustri.

Dette visste også Storbritannia. Og de var nærmere å gjennomføre sin egen plan for å erobre Narvik enn de aller fleste er klar over. 9. april 1940 var Norge bare timer unna at britiske soldater ble landsatt i Narvik, Trondheim, Bergen og Stavanger. Det avslører planen «R. 4», framgår det av dokumenter om invasjonen som Arkivverket slipper på skjærtorsdag.

Dokumentene er hentet fra det private arkivet til den avdøde historieprofessor Magne Skodvin. Han fortalte selv aldri om betydningen av planen. Historikeren Lars Borgersrud tror det har sammenheng med et ønske etter krigen om å ivareta et best mulig forhold til Storbritannia som alliert.

– En historie om en planlagt britisk invasjon av Norge passet svært dårlig inn i det bildet, sier Borgersrud i en artikkel skrevet av Arkivverkets fagdirektør, Øyvind Ødegaard.

10.000 britiske soldater og 15 skip satte kursen mot Norge fra havner i Skottland 8. april. Men da britiske fly fikk øye på de tyske skipene som seilte oppover norskekysten, ble soldatene satt i land på Orkneyøyene. Läs artikel