Är Pesco nödvändigt för svensk försvarsindustri? bjornsoder.net

Björn Söder , SD

[…] Sverigedemokraterna motsatte sig Sveriges deltagande i Pesco eftersom vi anser att alla former av nya frivilliga sammanslutningar inom EU alltid utvecklas och Pesco utgör därför ganska tydligt ett frö till fördjupat försvarssamarbete och kanske till och med en gemensam EU-armé, som bl a kommissionens ordförande Juncker gett uttryck för men även en hel del medlemsländer. […]

Sverigedemokraterna anser att Sverige bör vara mycket försiktigt med att delta i säkerhets- eller försvarssamarbeten inom ramarna för den europeiska unionen. Sverige bör dessutom inte bidra till att militarisera EU. Istället bör Sverige söka regionala samarbeten, främst med Finland.

När det gäller förslagen på hur europeisk försvarsindustri ska utvecklas, är det viktigt att komma ihåg att svensk försvarsindustri alltid hittat samarbetspartners på egen hand. Sverige bör även i fortsättningen vara hemmapart när vi exporterar försvarsmateriel. I exempelvis Gripenaffären med Brasilien och även framtida affärspartners skulle det vara till skada för Sverige om det var EU som stod som säljare. Det vore ytterst illa om EU ska börja agera koncernledning för medlemsländernas försvarsindustrier. Läs blogginlägg