Är Ålands demilitarisering en nagel i ögat för Natoländer? Forskare: ”Avtalet från 1940 inte förenligt med en suverän stat”, svenska.yle.fi

Ålands militärstrategiska betydelse i Östersjön har ökat och därför kan öarnas demilitarisering vara ett problem för Nato vid ett eventuellt Natomedlemskap.

I den här artikeln tittar vi närmare på Ålands demilitarisering, dess historia och vad det har för betydelse idag för ett eventuellt Natomedlemskap.

Ålands demilitarisering fastställs av fyra traktat. Det första är från 1856 efter Krimkriget. Enligt Ålandskonventionen från 1921 ska Åland vara demilitariserat i fredstid och neutraliserat i krigstid. 1940 slöts ett fördrag mellan Finland och Sovjetunionen om Åland och i fredsfördraget från 1947 bekräftas Ålands demilitarisering.

Avtalet från 1940 är mest problematiskt. Problemet är att demilitariseringen övervakas av Ryssland. Enligt Tuomas Forsberg, professor i internationella relationer vid Helsingfors universitet, är avtalet inte längre förenligt med vår tid.

– Detta då Ryssland själv har börjat använda militära medel i våra närområden. Läs artikel