Antalet danska värnpliktiga kan komma att fördubblas, sempermiles.se

Att danska försvaret ser över bl a sin utrustning och sin logistik med stora inköp kunde vi rapportera för en tid sedan. Det ser också ut att blåsa starka vindar för att göra något åt numerären. Efter beskedet om att Sverige återinför värnplikten uttalade Rasmus Jarlov (Konservative Folkeparti) att fler värnpliktiga skulle förbättra Danmarks säkerhet och han får medhåll.

Försvarsministern, Claus Hjort Frederiksen (Venstre), vill också se fler värnpliktiga och nu senast berättade Dansk Folkeparti att de är på samma våglängd. Marie Krarup (DF): ”Det är i grund och botten vårt förslag. Fler värnpliktiga men även längre värnplikt.” Hon kan tänka sig 10 000 man och vill även ha ett bredare lyft för hela försvaret där satsningen på värnplikten utgör första steget.

Idag utbildas ca 4 200 värnpliktiga i Danmark så utökningen ger trots allt inte enorma mängder trupp som det kanske låter med en fördubbling, snarare ett återinförande. Man har som i Sverige lidit kräftgång. 2006 var antalet danska värnpliktiga drygt 6 100. Även förändringen av fokus mot ett nationellt försvar känns igen från Sverige. Marie Krarup: ”Vi kan inte ha ett försvar som endast kämpar i Afghanistan. Vi måste alltid kunna försvara vårt eget territorium och det kan vi inte idag.”

Oklokt anser Socialdemokraterna som ändå inte är helt avvisande till att satsa mer pengar på försvaret. Henrik Dam Kristensen (S): ”Värnplikt är kostsamt och de utbildade försvinner efter tjänstgöring.” Han ser gärna ett ökat antal anställda soldater. Läs artikel