Anbefaler betydelig styrking av landmakta, nye-troms.no

Tromsdokumentet 2 anbefaler at den framtidige Hæren må kunne stille to brigader. Med nye stridsvogner og dedikert helikopterstøtte ledet av en ny Hærens taktiske helikopterkommando. Fredag la Troms fylkeskommune, forsvarskommunene i Troms og to av regionrådene i fylket fram sine anbefalinger om framtidas landmakt. Det skjedde i Istindportalen på Bardufoss. Tromsdokumentet 2 er på 62 sider og inneholder en rekke klare anbefalinger om hvordan landstyrkene kan styrkes for å sikre både avskrekking og beroligelse i Norge generelt og Nord-Norge spesielt.

– Dokumentet er et forsvarspolitisk innspill fra det området som er det nasjonale tyngdepunktet for produksjon og anvendelse av landmakt. Vi konstaterer at det gjennom en rekke partiprogrammer er flertall for økte ressurser til Forsvaret. Vi har derfor lagt 2 prosent av brutto nasjonalprodukt til grunn for vårt arbeid, sa fylkesrådsleder Willy Ørnebakk under framleggelsen…

Ifølge Tromsdokumentet 2 bør landstyrkene kunne stille minst 100 000 kvinner og menn for å etablere et troverdig og utholdende forsvar. Det tilsvarer om lag 2 prosent av befolkninga. Heimevernet må bestå av rundt 60 000 soldater, mens Hæren må bestå av 10 000 soldater i daglig tjeneste og rundt 30 000 i mobiliserbare reserver. Det vil gjøre det mulig å aktivere én brigade som strategisk reserve i tillegg til Brigade Nord. Läs artikel