Amerikanskt specialförband vässar hemvärnet, forsvarsmakten.se

Vi befinner oss på Hemvärnets stridsskola (HvSS) där en pluton utbildningsofficerare får en utbildning med instruktörer från ett amerikanskt specialförband något som aldrig hänt tidigare.  Det övergripande syftet med utbildningen är att göra hemvärnet farligare för motståndaren genom att verifiera våra egna metoder och utveckla dem med stöd av utländska instruktörer, säger kurschefen Jonas Pålsson på HvSS.[…]

– Det ger självklart en extra boost att få uppleva något som är ganska unikt i Försvarsmakten, säger han. Att amerikanska specialförband bidrar till utbildningen av det svenska hemvärnet är ett resultat av det svensk-amerikanska samarbetet. Syftet är i förlängningen att stärka förmågan att försvara Sverige, både ensamma och tillsammans med andra. Läs artikel