Alliansfriheten ett minne? vk.se

Pär Salander

[…] Hultkvist tycks inte reflektera över att USA har eget intresse av att flytta fram sina positioner i vårt närområde. Den amerikanske generalen Perkins bedyrade vid sitt besök på Gotland dess vikt för USA:s intressen och liknade Gotland vid ett osänkbart fartyg och ”att kaptenen på det fartyget är vår goda vän Sverige är till stor nytta för oss”. Han slutade med att ”det går inte att överskatta Gotlands militära, ekonomiska och politiska betydelse”. Som f d ambassadör Sven Hirdman uttrycker det: ”För USA har Östersjön plötsligt blivit ett centralt område för övningar”.

Försvarsministern skänker USA en strategisk position i norra Europa och ignorerar konsekvensen för Sveriges alliansfrihet. […]

Om Hultkvist och Wallström backar ur så har regeringen på tydligaste sätt markerat att Sveriges politiska integritet och alliansfrihet är ett minne blott – då är det i stället Nato-lojalitet som gäller. Då är majoriteten svenskar ordentligt blåsta och har under en längre tid varit ”desinformerade” av sin egen försvarsminister. Läs artikel