Alliansfrihet och trygghet

Per Blomquist

Ledaren i Skaraborgsbygden (18/10) beskriver insiktsfullt hur bedrägligt det är att lita på ”hjälp” från stormakter för att skapa fred, frihet och säkerhet – kort sagt trygghet för en småstat som Sverige.

Skribenten slutar med de kloka orden:

”Nato-länderna USA och Turkiet riskerar storkrig och skapar nya flyktingtragedier. De är också ansvariga för att IS-terroristerna vinner ny mark och åter kan hota folk och länder. Så även i Europa.”

Världen behöver mer av klok diplomati.

Och för svensk säkerhet och fred är det just nu viktigast av allt att Sverige, precis som Finland, förhåller sig alliansfritt”.

Ja, ett verklig ”militär alliansfrihet” innebär att ett defensivt försvarat svenskt markterritorium ger grannlandet Ryssland ett gott skydd mot huvudantagonisten USA/Nato.

Försvarsminister Peter Hultqvist ska sluta skrämma med Ryssland och istället ge Sverige ett verkligt försvar med militär alliansfrihet syftande till neutralitet i krig!

Försvarsministern och ÖB drar in USA/Nato på svenskt markterritorium och ger Ryssland anledning att förhindra detta. Det är oklokt och fel försvarspolitik.

Ryssland har ett starkt skäl att ingripa mot Sverige, nämligen att hålla USA/Nato borta från vårt markterritorium.

Ja, Sverige ska för fred och trygghet återvända till en verklig allmän värnplikt, verkligt försvar och ”klok diplomati” med ett öppet och fast förhållningssätt till stormakterna.