Alliansfrihet och svensk säkerhetspolitik – om Nato och Värdlandsavtalet, möte med Thage G Peterson 27 februari i Helsingborg

Lördagen den 27 februari kl. 13:00. Plats: Stadsbibliotekets hörsal, Helsingborg

Thage G. Peterson har varit bland annat försvarsminister i socialdemokratiska regeringar och varit aktiv i motståndet till Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan.

Bakom arrangemanget står Föreningen Nej till Nato, Helsingborg.
Medarrangörer:
, Enhetsgruppen, Fi, Folket i bild/Kulturfront, Framtiden i våra händer, Jordens vänner, KP, Kvinnor (och män) för fred i Skåne, Mp, Svenska Freds och Skiljedoms Föreningen Malmö-Lund, SAP Helsingborg och Vänsterpartiet. Affisch – Thage G Peterson A4