”Agrells resonemang är ett logiskt haveri”

Mikael Nilsson, fil dr i historia vid Uppsala universitet, kommenterar på DN Debatt ett inlägg på den sajten av Wilhelm Agrell (13/9): ”Vi kan inte stå utanför” Nato och det ”det finns inte ens teoretiska möjligheter” att inte dras in i ett krig i närområdet, säger Wilhelm Agrell. Det är inte bara häpnadsväckande påståenden, utan även felaktigt både logiskt och empiriskt. Man kan alltid välja att stå utanför militärallianser och teoretiskt sett är ingenting omöjligt. Med detta logiska haveri som grund vill Agrell få läsaren att tro att han kan se in i framtiden. Men så välunderrättad är inte ens Agrell. Varje gång någon säger att alternativ saknas, och att de vet vad som skall ske i framtiden, bör man dra öronen åt sig. Sådana resonemang bygger inte på fakta utan på ideologi. Sveriges samröre med Nato är resultatet av politiska beslut och politik är det möjligas konst – detta tillstånd kan ändras.

http://www.dn.se/debatt/repliker/agrells-resonemang-ar-ett-logiskt-haveri/