Advarer mot gamle forsvarsplaner, nrk.no

De siste 60 årene har Forsvaret planlagt for at et russisk angrep vil starte ved den norsk-russiske grensen. Nå advarer forsker om at Finnmark sannsynligvis har mistet sin strategiske betydning – og peker på Lofoten som nytt militært brennpunkt i nord. […]

– Norge og Nato ser ut til å planlegge for feil scenario. Det er det kritisk å få frem, sier forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen.

Samtidig som forholdet mellom Oslo og Moskva er blitt mer og mer anstrengt, anses et tap av Finnmark fortsatt som sannsynlig i en krigssituasjon.

– Det er ikke gitt at det er nødvendig å okkupere Finnmark for å sikre russiske interesser i en storkrig med Nato. Sovjetiske krigsplaner, som blant annet inkluderte landokkupasjon av Finnmark, ble utviklet under andre forutsetninger og vesentlig forskjellig teknologiske forhold enn i dag, sier Kvam. […]

Nato har selv trappet opp øvingsvirksomheten i nordlige farvann. I 2018 sendte USA hangarskip til Norskehavet i forbindelse med øvelsen Trident Juncture.

– Det er derfor sannsynlig at Russland tolket hangarskipets nærvær som bekreftelse på at Lofoten igjen er relevant i amerikanske krigsplaner, og justerte sin militære aktivitet deretter. Det var først etterpå de skjøv øvelsesaktiviteten lenger vest, da særlig rundt Lofoten, sier Kvam. […]

Den norske forsvarssjefen mener på sin side at man fortsatt kan vente seg et landangrep på Finnmark i en krigssituasjon.

– Verdien av Finnmark i en strategisk sammenheng har ikke endret seg vesentlig siden den kalde krigen, sier admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Selv om rekkevidden på russiske våpensystem har blitt stadig lengre, mener forsvarssjefen at det fortsatt vil være gunstig for russerne å gå inn i Finnmark. Läs artikel