75 år sedan bomberna över Hiroshima och Nagasaki, arbetaren.se

För 75 år sedan släpptes bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Resultatet blev hundratusentals döda, och än idag vårdas strålsjuka överlevare på sjukhus. De senaste åren har nedrustningsavtal brutits, och spänningen i världen ökat. ”Nio kärnvapenstater tillåts hålla hela världens befolkning i gisslan”, säger Josefin Lind, generalsekreterare på Läkare mot Kärnvapen. […]

”Kärnvapen är det mest omänskliga och urskillningslösa vapen som någonsin skapats. De bryter mot internationell rätt, orsakar allvarliga miljöskador, undergräver den nationella och globala säkerheten och avleder stora offentliga resurser från att tillgodose mänskliga behov. De måste elimineras snarast.”

Så skriver organisationen ICAN, international Campaign to Abolish Nuclear Weapon, om kärnvapen på deras hemsida. ICAN är en global kampanj som samlar hundratals organisationer världen över ett världsomspännande kärnvapenförbund. 2017 tilldelades organisationen, tillsammans med Setsuko Thurlow, Nobels fredspris för deras arbete med att lyfta de humanitära konsekvenserna av kärnvapen, samt för framtagandet av FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Läs artikel