Övar för att stärka markstridskrafterna, forsvarsmakten.se

En stor del av arméns förband samlas i Skåne under en vecka. De ska öva tillsammans för att fortsätta stärka markstridskrafternas förmåga.
– Våra politiker och försvarsmaktsledningen har varit tydliga med att vi ska leverera ökad operativ effekt för att stärka tröskeleffekten. Att öva de ingående delarna i armén i en gemensam övning skapar starkare helhet. Vi bidrar till utvecklad brigadförmåga, säger Bengt Alexandersson, övningsledare och chef på Skaraborgs regemente som planerat övningen. Läs pressmeddelande

Begreppet med skyddsstyrkorna är inte riktigt solklart, sempermiles.se

När frågan kommer och man instinktivt känner att man inte med säkerhet rättvist kan besvara den, eller finna stöd någonstans, har det blivit dags att ta upp det här med ordning vad gäller organisation och namn. Hur ligger det egentligen till med ”De nationella skyddsstyrkorna” nuförtiden?

Hemvärnet framställs på sina håll vara samma sak, alltså synonymt med, de nationella skyddsstyrkorna. I Försvarsmaktens kommunikation har det dock hetat Hemvärnet MED de nationella skyddsstyrkorna, en antydan om att HV utgör en del av dessa? På sistone förekommer båda varianterna, desamma som med, om vartannat. Läs artikel

Riksparaden på försvarets fanfest i Helsingfors den 4.6.2017, puolustusvoimat.fi

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Helsingfors den 4.6.2017. Utöver paradmönstringen och förbimarschen ordnas även fartygsvisningar och materielutställningar, en flyguppvisning och Försvarsmaktens Finland 100 sommarturnékonsert 2017. Det är fritt inträde till evenemangen.

Parad

Paraden tas emot av republikens president Sauli Niinistö tillsammans med kommendören för försvarsmakten general Jarmo Lindberg. Fältandakten hålls av fältbiskop Pekka Särkiö, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén generalmajor Petri Hulkko.

Temat för paraden är: Försvaret angår alla. Trupper från armén, marinen, flygvapnet, försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet och veteran- och försvarsorganisationerna deltar i evenemangen. I paraden deltar sammanlagt mer än 1300 personer, 50 fordon och 19 luftfartyg. Läs artikel

Finland genomför tillsammans med Estland Open Skies inpektionsflygning i Ryssland, hpuolustusvoimat.fi

Finland genomför tillsammans med Estland en inspektionsflygning i Ryssland 22 – 26.5.2017. Flygningen utförs med Rumäniens Antonov An-30 flygplan. Flygningen planeras i samarbete med Estlands vapenövervakningspersonal.

Finland verkar som lednation (Lead Nation, LN). Över den gemensamma flygningen har Finland och Estland tecknat ett avtal, Technical Agreement, TA), där man bestämt parternas ansvar, skyldigheter och kostnadsfördelning. Läs artikel

Nordiskt samarbete inom försvar , riksdagen.se

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har tidigare behandlat frågan om nordiskt samarbete i betänkande 2014/15:UFöU5 och såg då stora möjligheter till ett än mer fördjupat nordiskt försvarssamarbete men med den principiella begränsningen att samarbetet inte bör innebära ömsesidiga försvarsförpliktelser. Säkerhetsläget i det svenska närområdet har försämrats över tid. Utrikesutskottet konstaterar att det i en osäker omvärld är viktigt att den svenska säkerhetspolitiska linjen är fast och tydlig. Säkerhet byggs solidariskt med andra. Den svenska solidaritetsförklaringen intar en central position i Sveriges säkerhetspolitik och har ett brett stöd i Sveriges riksdag. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett nordiskt land, och vi förväntar oss att övriga nordiska länder agerar på samma sätt om Sverige skulle drabbas. Sverige ska därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd. Läs protokollet

Bjud in din ryske kollega till Öland, Hultqvist! Peter Akinder, ledare i ostrasmaland.se

I syfte att utveckla relationen med USA besökte nyligen försvarsminister Peter Hultqvist (S) sin amerikanske kollega James ”Mad Dog” Mattis i Washington. Även om många säkert ser med misstänksamhet på dylika aktiviteter, särskilt med tanke på att USA är det ledande Natolandet, är det viktigt att skapa relationer.

Därför skulle det inte skada om Hultqvist också försökte få till motsvarande umgänge med sin ryske kollega Sergej Shojgu. Det vore en lämplig uppföljning på utrikesminister Margot Wallströms (S) besök i Moskva i februari för samtal med sin kollega Sergej Lavrov…

Man måste också, om man vill ha avspänning i Östersjöregionen, ha förmåga att bygga upp och vårda ett umgänge med andra – och använda detta konstruktivt. Särskilt angelägen är dialogen med Ryssland med tanke på de många militära övningar i närområdet som Sverige och Nato genomför. Läs ledaren

Hultqvist jagar löften i USA medan EU enas om europeiskt försvar, omeuropa.se

Igår tog EUs försvarsministrar en rad viktiga beslut mot ett närmare europeiskt försvarssamarbete – för att bli mindre beroende av USA.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist missade mötet
Han var i USA.

Den som följer EU vet att ett närmare försvarssamarbete har varit högaktuellt sedan 2013 ungefär men ack så svårgenomförbart.
Med Trump, Putin och brexit blev det plötsligt mycket lättare. Med utgångspunkt i EU-toppmötets beslut i juni 2016 fokuserar nu européerna på att göra sig mer oberoende amerikansk militärkapacitet.  Pådrivet av Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien, OK-stämplat på Bratislava-toppmötet i september, därefter Bryssel-toppmötet i december, tar sig EU steg för steg vidare i den praktiska tillämpningen.

På torsdagen beslöt försvarsministrarna alltså om den omtalade försvarsfonden på cirka 90 miljarder euro som dels ska användas till gemensam forskning, dels gemensam försvarskapacitet. Man klubbade det nya försvarshögkvarteret i Bryssel som är så redo att de börjar jobba på måndag. De kommer sitta i lokalerna bredvid ledningscentret för EU.s civila missioner.

Ministrarna enades om att skaffa pengar till EU:s snabbstyrkor som stått stilla för att finansieringen varit så kryckig att den skulle ha landat extremt skevt på några få länder.
Och så slutligen Pesco, vilket i stort sett är möjligheten för en mindre grupp EU-länder att inom ramen för EU sparka igång gemensamma försvarsprojekt. Läs artikel

ÖB:s fältövning i strategiskt område, forsvarsmakten.se

Varje år bjuder överbefälhavare Micael Bydén in chefer från ett stort antal samarbetsmyndigheter till en chefsfältövning. Årets övning har det väpnade angreppet som tema och platsen är militärstrategiskt viktig; norra Sverige, en del av Nordkalotten och Arktis. Ett 60-tal personer från Försvarsmakten och närmare 20 av Försvarsmaktens samarbetsmyndigheter har deltagit…

Sverige bygger säkerhet också tillsammans med andra och där är det svensk-finska samarbetet en viktig byggkloss. Generalmajor Petri Hulkko, blivande arméchef i Finland, deltar i övningen för andra gången.
– Vi är tacksamma för att vi blir inbjudna och får ta del av hur man tänker på svensk militärstrategisk nivå, och jag konstaterar att våra länder har stora likheter. Jag ser i princip inga skillnader, vi har lika kultur och bakgrund och det här visar att det svensk-finska samarbetet går framåt på ett väldigt bra sätt, på alla nivåer inom våra försvarsmakter. Läs pressmeddelande

 

Nu drar den stora militärövningen igång, nsd.se

Det här är tredje året som en av världens största militärövningar, Arctic Challenge Exercise, arrangeras på bland annat F21. Och deltagandet är större i år än tidigare…

I år är det Finland som är huvudansvarigt för övningen som utgår från F21 i Luleå, Bodö flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Finland. Det är elva nationer både länder från EU och NATO som deltar i övningen.

–Det är Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Schweiz, Belgien, Nederländerna, USA, Frankrike, Tyskland och Kanada. Målsättningen med den här övningen är att öva enheter i att leda och utföra luftoperationer för eventuellt framtida uppdrag, säger Levin. Läs artikel

Minnesord till okända soldater som begravs i hjältegrav, valtioneuvosto.fi

Statsminister Juha Sipilä på de stupades dag den 21 maj 2017

Det finländska nationella beslutet om att hjältar som stupat på stridsfältet begravs i hemlandet, på egen kyrkogård, är internationellt sett exceptionellt. Detta sätt att tänka sammanfattar på ett starkt och konkret sätt det finländska arvet efter veteranerna: ”Kamraten lämnas ej”. Samtidigt visar det på ett okonstlat sätt att hemlandet, hemmet, har en alldeles särskild betydelse för människan och mänskligheten.

I dag har vi överlämnat de jordiska kvarlevorna efter 38 personer till gravens vila i det egna hemlandet. Sex av dem kommer från Ladoga-Karelen och 32 från Karelska näset. Vi bör förstå att det bakom siffrorna och denna högtidlighet finns människor som har upplevt starka känslor av osäkerhet, kanske också av hopp och hopplöshet, och som har gjort ett väldigt långt och djupt sorgearbete…

år firar vi hundraårsjubileet av Finlands statliga självständighet. Veteranerna önskar ofta att Finland aldrig mer ska hamna i krig. I sådana här tider är det en viktig sak att värna om. Jag hoppas att såväl detta som de tankar vi fått i arv, ”Kamraten lämnas ej” och ”Hemlandet, hemmet, har en betydelse”, är starkt synliga också i det ord som symboliserar Finlands jubileumsår, ”Tillsammans”.

Bästa åhörare,

På denna begravningsplats, inför kistor som sänkts i hjältegraven, kan vi höra ett starkt budskap som förpliktar oss än i dag. Var och en av oss har en skyldighet att göra sitt bästa för vårt fosterlands framgång och vårt hemlands frihet. Läs talet

Väpnad solidaritet – USA:s militära närvaro i Europa fram till 2020, foi.se

Denna studie syftar till att analysera vilka övergripande militära förmågor USA har tillgängliga i Europa, främst för insatser i norra Europa och svenskt närområde, och vilka förändringar av dessa som kan förutses under de närmaste åren. Som en del behandlas även drivkrafter bakom den amerikanska militära närvaron i Europa och aktuella förändringar under 2016-2017. Idag (2017) har USA på övergripande nivå tillgång till ett framgrupperat strategiskt högkvarter (US EUCOM) och en militär personalstyrka om totalt ca 63 000 soldater som är permanent baserad i Europa. Vad gäller markstridskrafter finns tre brigadstridsgrupper i Europa på kontinenten, varav två lätta brigader är permanent baserade på kontinenten.

En tung brigad är konstant inroterande. USA disponerar stora träningsanläggningar för markstrid och har påbörjat tilldelning och förhandslagring av materiel för ytterligare två tunga brigader samt stödresurser i Europa. Vad gäller flygstridskrafter har USA mer än 150 kvalificerade stridsflygplan ba-serade i Europa, vilket är jämförbart med ett större europeiskt flygvapen i sin helhet. Därutöver finns också strategiska eller taktisk-strategiska förmågor som luft-tankningsplan och luftburna kärnvapen. Vad gäller marinstridskrafter har den amerikanska 6.e flottan sitt högkvarter i Ne-apel (Italien), med ledningsfartyget USS Mount Whitney, och fyra AEGIS-utrustade jagare med missilförsvarskapacitet permanent baserade i Spanien. Marinkårens närvaro och basfaciliteter i Europa har förstärkts. Vidare har USA en viss specialförbandsförmåga i Europa och håller på att bygga upp ett kvalificerat fast missilförsvarssystem i bl. a. Polen och Rumänien. Läs rapporten

Hevder USAs kampfly krenket territorialgrense, aldrimer.no

Samtidig med at amerikanske, tyske og norske ubåter og maritime overvåkingsfly trener sammen i Barentshavet, er amerikanske kampfly observert i meget lav høyde nord for Svalbard. Flyene beveget seg «helt inntil fjæresteinen» før de bøyde av og fulgte kysten sørover. De krenket dermed norsk territorialgrense.

Det hevder troverdige, lokale kilder. To amerikanske kampfly med doble halefinner, trolig F/A-18 Super Hornet eller F-15 Eagle, ble sett i kystområdet rett over Verlegenhuken. Dette er en odde utenfor Mosellhalvøya på Ny-Friesland på Svalbard. Verlegenhuken er det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen…

At Norge ikke har gitt noen diplomatisk klarering til den amerikanske flyaktiviteten i området ved Svalbard, dersom vitneobservasjonene i området medfører riktighet, gjør at USA kan ha gjort seg skyldig i en grov grensekrenkelse overfor Norge. Men normalt vil slike saker bli dysset ned og bli forsøkt løst uten medieoppmerksomhet, fremholder forsvarskilder overfor Aldrimer.no, og spesielt dersom det handler om Norges nære allierte. Läs artikel