Fler hot mot Sverige när spioneriet byter skepnad, svd.se

En ny typ av spioner, dataintrång och cybersabotage. Det är några av de främsta hoten som pekas ut i Säkerhetspolisens årsbok.

– Det träder fram en helhetsbild som är tecknad tydligare och kanske i vissa avseenden mer oroande än i de tidigare årsrapporterna, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys […]

Även om årsboken, som professor Wilhelm Agrell uttrycker det; ”är faktagles”, så dyker det upp flera nya ledtrådar mellan raderna. Det är känt sedan tidigare att Säpo officiellt både visat anonymiserade bilder på ryska spioner och att de pekat ut ryska diplomater som underrättelseofficerare. Var tredje rysk diplomat är här under täckbefattning, enligt Säpo. Läs artikel

Sverige gratulerar Estland, swedenabroad.com

Artikel av statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström i samband med Estlands 100-årsdag

I år gratulerar vi Estland som självständig republik, 100 år efter självständighetsförklaringen. Estlands stolthet och glädje är också Sveriges glädje. Våra länder och folk har djupa historiska band. Idag har vi betydande gemensamma intressen, och vi står sida vid sida inför morgondagens utmaningar […]

Säkerhetspolitik. Våra länder är nära partners i ansträngningarna att värna folkrätten, den europeiska säkerhetsordningen och respekten för mänskliga rättigheter. Vi fortsätter arbeta tillsammans för att upprätthålla enigheten kring sanktionerna som upprättades till följd av Rysslands aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim. Även om vi gjort olika vägval – Estland som är medlem av Nato och Sverige som är militärt alliansfritt – har vi båda ett gemensamt intresse av fred och säkerhet i Europa. Vi sätter stort värde på de senaste årens allt närmre säkerhets- och försvarspolitiska samarbete mellan våra länder. Säkerhet bygger vi tillsammans.

När vi verkar tillsammans gör vi våra länder och vår region tryggare. Å Sveriges och det svenska folkets vägnar gratulerar vi nu Estland på 100-årsjubiléet och försäkrar er om vår vilja att än mera förstärka våra länders samarbete: nu och för framtiden. Läs artikel

No matter what: Denmark embraces US Security Policy, Lars Erslev Andersen, Utrikesmagasinet

There are huge political differences between Sweden’s and Denmark’s Middle East policies. Denmark is faithfully, almost submissively, following Washington, while Sweden has a policy of its own. The attitude of the Danish governments in the last decades’ security policy is remarkable […]

Denmark is so complying to the US policy, that the former US ambassador Rufus Gifford in an interview with the Danish daily Jyllands-Posten (2014/09/29) said:

“In Foreign Policy, Denmark and USA is on the same line to a degree that when I show up to ask for something in the Ministry of Foreign Affairs or Ministry of Defense, they are already working on it. The same happens in NATO and UN. Denmark does really what the US wishes”.  Apparently, this “same line” includes the Danish policies towards Israel, the Palestinians, Iraq, Syria, and the Middle East in general. Läs artikel

Mearsheimer And Bacevich On The Future Of American Foreign Policy, lobelog.com

Last year, to mark the end of the Obama administration, LobeLog spoke with foreign policy analysts Andrew Bacevich, of Boston University’s Pardee School of Global Studies, and John Mearsheimer, of the University of Chicago. […] LobeLog spoke again with Bacevich and Mearsheimer to get their impressions of Donald Trump’s foreign policy and the state of the world at large. This is part two of our interview. In part one, we discussed the Trump foreign policy one year into his administration. In part two we discuss the main challenges facing America internationally and the potential for change in U.S. foreign policy […]

Bacevich:  I don’t understand the durability of that claim given the actual consequences of trying to implement it, particularly over the last few years. Just focus on the Middle East. What have we learned since Ronald Reagan’s de factointervention on behalf of Saddam Hussein in the Iran-Iraq War? What has the political establishment learned since then from our various interventions in that region? I think we’ve learned nothing, and therefore we continue to blunder on. This most recent announcement of maintaining U.S. troops in Syria: for how long? It suggests yet another open-ended military commitment, and yet it elicits only yawns from the media and the American people […]

Mearsheimer: The fact that we’re moving toward a multipolar world, where China and Russia are rival great powers, is cause for great concern. The potential for great-power war between the United States and China is not to be underestimated. In a unipolar world there is no possibility of great-power war—the most dangerous form of war one can imagine—because there is only one great power. But we’re now moving into a world where you have an increasingly powerful and assertive China, which will create a variety of circumstances where the United States and China might bump up against each other and end up in a shooting war. I’m not saying this is likely, but the potential is there, and thus managing the security competition between China and the United States, as well as between China and its neighbors like Japan, is going to be very tricky. We’re moving into a more dangerous world for sure. Läs intervjun

NATO rykker ind i Haderslev, tvsyd.dk

I dag var der overdragelsesceremoni til NATO i Haderslev. Det danske forsvar afleverede et 2000 kvadratmeter stort data-center til den europæiske forsvarsalliance.

Det markerer, at vi nu lever i en ny sikkerhedstid. I 2011 lukkede NATO den sidste større installation på dansk jord, men verdens nye trusselsbillede er baggrunden for, at det nu er relevant igen. Det nye center er befolket med et dansk kompagni, som indgår i en NATO-enhed. Stedet ejes og drives af NATO. Det er et mobil it-center, som hurtigt kan flyttes til internationale konfliktområder, hvor det etablerer kommunikationsveje for NATO-styrkerne. Läs artikel

Totalförsvarsplikten åter till Göta ingenjörregemente, forsvarsmakten.se

Sveriges regering fattade under förra året beslut om att Försvarsmakten åter kan genomföra grundutbildning under totalförsvarsplikten, något som inte gjorts sedan 2010. Vid ingenjörregementet i Eksjö genomför nu ett trettiotal rekryter sin grundutbildning under de nya förutsättningarna […]

Rekryterna som nu genomför utbildningen har sökt utbildningen frivilligt, en väg in i Försvarsmakten som från första januari i år kompletteras med totalförsvarsplikt. Eftersom kraven, testerna och även själva utbildningen inte förändras nämnvärt är skillnaden på individnivå liten. För regementet innebär det däremot större skillnad, eftersom man nu arbetar med ett annat lagutrymme än tidigare […]

Huvuddelen av de rekryter som till hösten påbörjar utbildningen har valts ut genom mönstringsunderlaget, ett frågeformulär från rekryteringsmyndigheten som alla 18-åringar är skyldiga att svara på. Frågorna handlar om bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. Svaren förs in i en tillfällig databas och används sedan för att välja ut de individer som bedöms mest lämpliga för mönstring. Där testas bland annat kandidaternas fysiska och mentala prestationsförmåga för att avgöra om de är lämpliga soldater. Hur många av rekryterna som tas in via frivillig väg och hur många som kallas in via totalförsvarsplikt avgörs av det totala personalbehovet och kommer sannolikt att variera från år till år. Läs pressmeddelande

 

Den svenska exporten av krigsmateriel 2017, isp.se

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till ca 11,3 miljarder kronor under 2017. Detta är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för ca 82 procent av det samlade exportvärdet.
– Värdet på den faktiska exporten av krigsmateriel ökade något under 2017. Brasiliens köp av JAS 39 Gripen är den främsta orsaken till ökningen. Det kan även noteras att den överväldigande delen av det samlade exportvärdet går till EU och andra samarbetsländer, säger Christer Ahlström, generaldirektör på ISP. Läs pressmeddelande

Wallström tonar ned Sveriges roll: ”Ska inte ta på oss för stora uppgifter, expressen.se

Sydkorea har bett Sverige om hjälp för att lösa kärnvapenkonflikten, hur kan Sverige konkret hjälpa till med det?

– Än så länge är dialogen om själva kärnvapenfrågan nog mer egentligen en dialog som kommer att föras mellan USA och Nordkorea, och det är viktigt att Sydkorea och USA kan behålla sin nära relation med allt som ska ske framöver. Men det som vi kan vara är att vi kan vara en kanal eller hjälpa till med våra kontakter utan att ge intryck av att vi har en helt avgörande roll.

Men Margot Wallström vill gärna tona ner förväntningarna på Sveriges roll, trots kontakterna i Nordkorea.

– Jag är noga med att säga att inte vi ska ge intryck av att vi på något sätt kan mäkla världsfred eller ta på oss för stora uppgifter, men tänk om vi kan bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för det. Vi har trots allt en del kontakter i Nordkorea, också på väldigt hög nivå och kan använda det till det bästa, säger Wallström om betonar att hon även har en god kontakt med sina amerikanska och sydkoreanska motsvarigheter. Läs artikel

Arméns jägarbataljon, forsvarsmakten.se

Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagen personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndare, ofta inne på dennes eget område. Arméns jägarbataljon finns vid detachement Norrlands dragoner i Arvidsjaur och är en del av Norrbottens regemente, I 19 […]

Förbandet uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna vapensystem eller genom invisning av attackflyg eller artilleri. Rätt utnyttjad kan Jägarbataljonen åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner. För att undgå upptäckt uppträder förbandet normalt i små enheter, grupp eller pluton. Läs om bataljonen

Dyr nota för avskräckande försvar, Sveriges Radio

Försvarsinvesteringar på ytterligare 168 miljarder kronor till 2030 skulle ge Sverige ett avskräckande försvar, enligt försvarsmaterielutredningen.

– Då talar vi om en försvarsmakt som är mycket stygg och farlig, säger utredaren Ingemar Wahlberg.

Utredningen konstaterar att stora materielinvesteringar behövs för att Sveriges försvarsförmåga inte ska börja avta efter 2020 […]

I fall inte politikerna vill gå hela vägen och satsa 168 miljarder, så har utredningen prioriterat projekten i tre olika steg.

Mest prioriterat är att stärka förbanden genom att köpa in mängdmateriel, som till exempel soldatutrustning och se till att befintlig materiel kan användas fullt ut. Dessutom förordas bland annat ytterligare kustrobotar, stärkt sjöminerings- och amfibieförmåga, att Sverige behåller fem ubåtar och att man satsar på mer artilleri och luftvärn. De åtgärderna skulle kosta 56 miljarder. I det andra steget, som kostar 65 miljarder, ligger stort fokus på att stärka stridsflygsystemet […]

Utredningen lägger dock också förslag på omprioriteringar om politikerna inte vill utöka dagens ekonomiska ramar.

Framför allt vill man skjuta på inköpet av luftvärnssystemet Patriot, vilket skulle ge tolv miljarder kronor att lägga på annat. Framför allt på att underhålla befintlig materiel i förbanden och på basutrustning till 50 000 soldater. Sverigedemokraterna vill avbryta inköpet av Patriot och satsa på en annan lösning. De anser att utredningen ger dem rätt. Läs artikel

Inköp av Patriot-luftvärn kan skjutas upp, dn.se

Försvaret behöver fördubblade anslag för materiel. Problemen är så akuta att inköpet av luftvärnssystemet Patriot bör skjutas upp om försvaret inte får mer pengar, enligt den Materielutredning som lades fram på tisdagen […]

Med oförändrade anslag förordar utredningen att nästa stora försvarsorder på luftvärnssystemet Patriot från USA skjuts på framtiden. Ett Patriot-kontrakt på 12 miljarder kronor ska tecknas i maj, men pengarna gör bättre nytta på annat håll, enligt utredningen.  De 12 miljarderna bör i stället gå till underhåll, inköp av mängdmateriel och till att sätta i stånd de äldre luftvärnssystem som robot 70 och 90.

Men huvudförslaget är tre ekonomiska steg på totalt 168 miljarder kronor.

Steg 1 på 56 miljarder kronor behövs till Patriot-köpet och för att vidmakthålla materiel. 70 av dagens Jas-plan behålls i stället för att skrotas och används bland annat som skolflygplan. Med de 60 nya Jasplanen blir det totalt 130 Jas mot dagens 100. Man vill också modernisera en ubåt av Hallandsklass så att Sverige får fem ubåtar. Läs artikel

Utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov presenterades, regeringen.se

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 20 februari sitt betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Utredningen har bland annat haft uppdraget att göra en analys över Försvarsmaktens materielbehov och lämna förslag på prioriterings- och effektiviseringsåtgärder, såväl inom som utöver tilldelade ekonomiska ramar.

Om de ekonomiska ramarna behålls på samma nivå som i dag menar utredningen att kvaliteten på Försvarsmaktens materiel kommer att minska och att den operativa förmågan hos förbanden efter hand inte kan bevaras. Till följd av detta föreslår utredningen vissa omprioriteringar för att minska försämringen av den operativa förmågan.

Utredningen redovisar också en rad förslag till prioriteringar av materielbehoven i olika ekonomiska nivåer utöver de tilldelade ekonomiska ramarna under perioden 2021–2030. Utredningen kommer att utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020. Läs pressmeddelande