Uttalande av Margot Wallström med anledning av FN-rapport om Dag Hammarskjölds död, regeringen.se

FN och alla dess medlemsstater måste göra allt som kan göras för att utröna vad som faktiskt hände med flyg SE-BDY. Det är vi skyldiga familjerna till de som gick bort för 56 år sedan, FN som en organisation och alla de som idag arbetar i Dag Hammarskjölds anda.

Vi välkomnar Othmans rapport om utredningen av Dag Hammarskjölds död och generalsekreterarens rekommendationer för vägen framåt. Sverige kommer att driva en ny resolution i generalförsamlingen under hösten för att omhänderta rekommendationerna och staka ut nästa steg. Stora framsteg i utredningen har gjorts de senaste åren och vi har nu en unik möjlighet att bringa klarhet i vad som hände i september 1961. Men vi måste agera snabbt och beslutsamt då vi inte har tiden på vår sida. Läs uttalandet