Utdrag ur boken ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” av Sven Hirdman

www.alliansfriheten.se har fått möjligheten att publicera  två utdrag ur Sven Hirdmans nya bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” ,(www.hohforlag.se)

Ur kapitlet ”Den ryska självbilden”:

Dagens Nyheters förre chefredaktör Herbert Tingsten påvisade för många år sedan att några genetiskt grundade nationalkaraktärer inte finns. Det är riktigt. Däremot kan man tala om olika kulturmönster som uppstått i olika regioner under många sekel, betingat av rådande levnadsbetingelser och familje- och andra traditioner. Man kan konstatera att det finns
skilda västerländska, arabiska, kinesiska och japanska kulturmönster, för att ta några exempel. Människan påverkas av sin omgivning och dess olika stimuli, vilket skapar olika beteendemönster, alla i och för sig rationella. Läs på: Hirdman.InlagaSid20-25

Ur kapitlet : ”Svensk och internationell säkerhetspolitik”:

Sedan flera decennier har jag varit djupt engagerad i flera
för Sverige viktiga säkerhetspolitiska frågor, förutom
Ryssland. Det gäller främst:
• Den svenska alliansfriheten och frågan om medlemskap
i NATO
• Vårt EU-medlemskap
• Synen på USA efter 1998
• Internationell migration
Läget i världen är för närvarande mycket spänt med konflikter
i Mellersta Östern, rörande Ukraina och beträffande
Kinas politik i Sydkinesiska sjön förutom de många etniska
konflikterna i Afrika och Asien. Läs på:  Hirdman.InlagaSid209-216