Tar 1-2 måneder før NATO kan hjelpe,  Kjetil Stormark

Forsvarsstaben legger til grunn at det vil ta minst 1-2 måneder før Norge kan få hjelp fra en hovedstyrke fra NATO i en alvorlig krise- eller krigssituasjon. Det får aldrimer.no opplyst av flere, uavhengige og sentralt plasserte forsvarskilder, blant annet i kretsen rundt forsvarssjefen samt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø.

Läs mer: https://www.aldrimer.no/1-2-maneder-for-natos-hovedstyrke-kommer/