Sveriges arbete för kärnvapennedrustning, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde (S).

Maria Ferm har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att agera för att fortsatt tydligt arbeta för kärnvapennedrustning. […]

Det är ett välkänt faktum att medlemmar av Nato omfattas av organisationens kärnvapendoktrin, där kärnvapen utgör den sista och yttersta delen av den totala avskräckningsförmågan. Som Nato-medlem skulle också Sverige fullt ut ställa sig bakom denna doktrin. De allierade har emellertid slagit fast att omständigheterna där kärnvapenanvändning skulle kunna behöva beaktas är mycket avlägsna. Nato är en försvarsallians som inte hotar länder med kärnvapen. Alliansen har också ett uttalat mål att arbeta för att skapa förutsättningar för en värld fri från kärnvapen och vidhåller ett starkt engagemang för rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning. Det är i linje med samtliga allierades åtaganden inom ramen för NPT. Läs svaret