Sverige gör ett säkerhetspolitiskt vägval – pragmatikerna vann över idealisterna, ledarsidorna.se

Johan Westerholm

Den svenska regeringen har beslutat att inleda ett samarbete med Storbritannien för att utveckla ett nytt stridsflyg. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) välkomnar samarbetet. Hur spelet och turerna i regeringen har gått fram till att avtalet slöts är okänt men det är uppenbart att den klassiska, mer industriellt inriktade, socialdemokratin fått större genomslag.

– Det kan handla om att vi utvecklar nuvarande plan, det kan handla om ett nytt plan, det kan handla om att vi på olika sätt hjälper varandra med teknologier, säger Hultqvist till SVT Nyheter. […]

Avtalets utformning är även det en återgång till mer klassisk socialdemokratisk funktionsorienterad industripolitik. Utveckingsuppdraget är brett formulerat vilket borgar för sidopatent som även kan utvecklas för den civila sektorn. Läs artikel