Sverige blir ordförande i FN-organ, aftonbladet.se

Sverige blir ordförande för Internationella atomenergiorganet, IAEA.

– Det ska användas för att sätta frågan om icke-spridning av kärnvapen högt upp på den globala agendan igen, säger Margot Wallström. […]

Utrikesminister Margot Wallström (S) säger i en kommentar att IAEA har en viktig roll för fred, säkerhet och utveckling. Organet arbetar bland annat med att säkerställa att Iran följer det kärntekniska avtalet. IAEA följer också hur Nordkoreas kärnvapenprogram utvecklar sig.

– Det svenska ordförandeskapet i IAEA ska användas för att sätta frågan om icke-spridning av kärnvapen högt upp på den globala agendan igen. Det är avgörande för att skapa förutsättningar för tillit mellan länder och en hållbar fred, säger Margot Wallström. Läs artikel