Sverige behöver luftvärn nu – helst tidigare, Rolf K Nilsson, rknmedia.com

Sverige är i det närmaste i akut behov av ett fullvärdigt luftvärn. Vad man som utomstående kan konstatera är att det i praktiken är två system som den svenska regeringen har att välja på. Det är det europeiska alternativet, det fransk-italienska, Samp/T-Aster-30 och de amerikanska Patriotrobotarna.

Av rent politiska skäl vill försvarsminister Peter Hultqvist ha det amerikanska systemet. Bilateralt samarbete med USA är i hans socialdemokratiska värld bättre än att satsa på europeiska alternativet eller på ett direkt svenskt medlemskap i Nato. Det spekuleras i om Hultqvist räknar med ett starkare stöd från USA om Sverige satsar på det amerikanska robotsystemet hellre än att stärka det europeiska samarbetet…

Det framtida luftvärnet måste grupperas i hela landet och i närheten av de objekt som ska skyddas. Orter som har nämnts i sammanhanget är Uppsala, Ronneby och Gotland. Men det känns inte bra att nöja sig med detta. Norrland, Västsverige och Skåne får inte lämnas utan luftvärn. Att marinens fartyg också måste utrustas med kvalificerat luftvärn är en självklarhet som tyvärr negligerats. Det kostar, men det måste få kosta. Läs artikel