Svenska OSSE-observatörer stannar i Ukraina, aftonbladet.se

Tvärtemot USA kallar Sverige inte hem sina observatörer för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) som befinner sig i Ukraina, uppger utrikesdepartementet för TT.

”UD står i löpande kontakt med myndigheterna som bidrar med personal till de internationella insatserna i Ukraina och har fått uppgift om att personalen i huvudsak har för avsikt att stanna i Ukraina för att fullgöra sina uppdrag. Deras verksamhet är särskilt viktig i det uppkomna läget, både för att bidra till de-eskalering och för det internationella samfundets objektiva bedömning av händelseutvecklingen”, skriver departementets presstjänst i ett mejl till TT tidigt på söndagskvällen.

Sammanlagt deltar cirka 25 civila svenskar i de internationella insatserna som verkar till stöd för Ukraina, bland annat OSSE:s särskilda övervakningsmission, SMM, enligt UD. Läs artikel