Svårbegriplig politisk dumhet att gå med i Nato, hbl.fi

Carola Sandbacka Mounce och Howard Mounce, Swansea, Wales

Finland står i beråd att ge upp sin neutralitet – man kunde tillägga; en del av sin självständighet – genom att ansluta sig till Nato. Oss förefaller det här som svårbegriplig politisk dumhet. Det neutrala Finland var så tryggt som ett litet land med goda relationer till alla sina grannar, inberäknat det mäktiga Ryssland, kan vara i en otrygg värld. Kanske många i Finland säger sig att det är tryggare att vara medlem i Nato. Men för Nato är Finland bara en liten del av ett spel mellan stormakter. Och det finns en uppenbar risk för att Nato i framtiden utnyttjar Finland, så som det nu utnyttjar Ukraina, som ett medel för att provocera och försvaga Ryssland. Läs artikel