Skyter skarpt ved grensa, klassekampen.no

Norske soldater fyrer av nye pansermissiler kloss opp til russergrensa. – Vi må vise vår kapasitet, sier garnisonssjefen.

Garnisonen i Sør-Varanger, GSV, har i flere år vært oppsatt med panservern-missilet Javelin, men ikke før sist torsdag har de øvd på skarpskyting.

– For oss er dette et nytt våpen, og skytetreningen gikk som forventet fint, sier garnisonssjef og oberstløytnant Marius Nilsen. Han viser til at Hæren har fått nye våpensystemer og teknologi. Noen skal vises fram, andre skal holdes mer skjult. […]

Treningen foregår i en tid med økt spenning i nordområdene. Nylig kom det fram at den russiske nordflåten planlegger en storøvelse utenfor norskekysten, hvor 30 fartøy og mer enn 20 militærfly skal delta. Läs artikel