Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren, stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R): Har regjeringen sett tekniske eller andre typer bevis som motbeviser danske mediers avsløring av at USA har spionert på norske toppolitikere, og kan regjeringen før stortingsvalget garantere at den typen spionasje og påvirkning mot Norge og det norske demokratiet som danske medier har avslørt, ikke pågår nå?

Begrunnelse

Etter at Danmarks radio avslørte amerikansk spionasje mot det norske demokratiet via Danmark, uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at regjeringen har fått forsikringer fra Danmark og USA at «det her tas på alvor». Ministeren uttalte videre at regjeringen ikke har indikasjoner på overvåking av norske topp-politikere. Formann i den danske organisasjonen IT-Politisk Forening Jesper Lund, en av Danmarks fremste eksperter på området, uttalte imidlertid at han ikke var overbevist av forsvarsministerens forsikring. Han fastslå derimot at den norske forsvarsministeren ikke kan vite hvilke utvalgskriterier som er brukt i det amerikanske masseovervåkingsprogrammet RAMPART-A, ledet av NSA. I så fall har norske myndigheter heller ikke har skaffet frem håndfaste bevis for hvem som er overvåket og ikke. […]

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg har ikke informasjon som beviser eller motbeviser at USA har spionert på norske toppolitikere slik representanten spør om. Jeg vil samtidig understreke at det er alvorlige påstander som er kommet frem. Spionasje mot allierte er helt uakseptabelt. Jeg registrerer at dette også uttales fra danske myndigheter. I tillegg ble det i vinter satt ned en uavhengig undersøkelseskommisjon i Danmark som undersøker en rekke forhold knyttet til dansk etterretningstjeneste. Det viser at saken tas på alvor også der. Läs hela svaret