Samordnad sjömålsstrid med amerikanska bombplan, forsvarsmakten.se

Fientliga mål på Östersjön ska bekämpas. En styrka med fartyg, helikoptrar och flygplan sätts ihop för att tillsammans med en lastbilsbaserad robotenhet lösa uppgiften. Det var inramningen när  Sverige och USA övade tillsammans i veckan. […]

Även utländska partners deltar och integreras i arbetet. Tidigare exempel är tyska och norska stridsfartyg.  Den här gången var det amerikanska B-52 bombflygplan som tillsammans med svenska JAS 39, en Visbykorvett och en robotenhet i land samordnat genomförde ett simulerat sjömålsrobotanfall mot fientliga mål.

– Tillsammans togs ett viktigt, men varken långt eller svårt, steg i den gemensamma sjömålsbekämpningen. Vi bidrog därmed även till en trovärdig tröskeleffekt – att försvara Sverige tillsammans med andra, säger kommendör Per Edling som ledde insatsen ombord på en svensk korvett. Läs pressmeddelande