Rysslands rösträtt i Europarådet, riksdagen.se

Utrikesminister Margot Wallström (S), svar på skriftlig fråga.

Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ändra Sveriges förhållande till Ryssland efter den illegala annekteringen av Krim 2014 genom att medverka till avveckling av sanktionspolitik, så som nu skett då landet åter har släppts in i Europarådets arbete, trots att inga förbättringar har skett eller resolutionsrekommendationer har efterlevts. […]

Det är Europarådets parlamentariska församling som röstade för att återställa Rysslands rösträtt i församlingen och att möjliggöra för en rysk delegation att medverka vid bland annat valet den 26 juni av ny generalsekreterare i Europarådet. Det är församlingens eget beslut och prerogativ. Det har också varit Sveriges uppfattning att frågan om rösträtt för de ryska parlamentarikerna måste avgöras av den parlamentariska församlingen. Europarådet är en del av den europeiska säkerhetsordningen, baserad på internationell rätt och principen om respekt för varje lands suveränitet och territoriella integritet inom internationellt erkända gränser. Den starka kritiken inom Europarådet mot Rysslands illegala annektering av Krim och aggression i östra Ukraina kvarstår. Den parlamentariska församlingens beslut påverkar inte detta. Läs dokumentet