”Rimligt att se över utlämningsärenden igen”, svd.se

PKK-flaggor i Almedalen störde Natosamtalen med Turkiet. Men i sin första intervju säger Turkiets nye ambassadör i Sverige att han är nöjd med hur den svenska regeringen agerade. ”Att ha Sverige med i Nato är en god idé”, säger Yönet Can Tezel. […]

I slutändan handlar allt om vilka soldaters liv det är som sätts på spel, säger Tezel. Han talar om Natos artikel 5, den som säger att Natoländer ska försvara varandra i händelse av krig.

– Gud förbjude om det sker, men om Sverige blir en allierad och måste bli försvarat, i ett sådant negativt scenario så ska ju Natoländer hjälpa Sverige. Turkiska befäl kommer inte tveka att beordra sina soldater att riskera sina liv i försvaret av Sverige, om det blir nödvändigt. Det är vad Nato handlar om, säger han. […]

Regeringen Olof Palme terrorklassade PKK redan 1984. Problemet för Turkiet är, säger Yönet Can Tezel, att samma soldater som skulle försvara Sverige samtidigt hotas av bland annat PKK.

– De har finansiellt stöd, personligt och ideologiskt stöd här. Det är en paradox. Men att ha Sverige med i Nato är en god idé. Det kommer att öka Natos gemensamt säkerhet, säger han.

– Om Turkiets inre säkerhet försvagas så försvagas Nato. Om Nato försvagas så försvagas Sverige. […]

– Det är inte raketforskning. Vi vill bara att svenska myndigheter ska vara mer responsiva, titta närmare på ärendena och mer öppet, säger Tezel. […]

En del av de som begärts utlämnade har Sverige tittat på och konstaterat att de inte kan utlämnas. Varför ska man se över ärendena igen?

– Om det finns människor som döljer sitt mörka förflutna och fått medborgarskap eller status genom att dölja sanningen. Självklart borde Sverige överväga det igen.

Så Turkiet har specifika underrättelser om vissa av dessa individer?

– Det finns en del sådana människor, ja. Varför skulle Turkiet göra sig besvär, slösa mängder med offentliga medel och sätta människors familjer i svårigheter? Läs intervjun