Regeringen tar initiativ till säkerhetspolitiska överläggningar, regeringen.se

Regeringen tar initiativ till överläggningar med riksdagens partier för att diskutera det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

Vid överläggningarna ska förändringar av det säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina analyseras, inklusive vilka konsekvenser det får för Sveriges säkerhetspolitik, särskilt i förhållande till Sveriges internationella samarbeten.

– Det finns ett stort värde i att regeringen och riksdagens partier diskuterar de stora säkerhetspolitiska förändringar som den ryska aggressionen för med sig. I detta allvarliga läge är det viktigt att göra en gedigen analys av dessa frågor, säger utrikesminister Ann Linde.

Överläggningarna kommer att ledas av utrikesministern. Försvarsministern deltar. Alla riksdagens partier inbjuds att nominera deltagare.

Analysarbetet ska utmynna i en offentlig rapport som ska presenteras senast den 31 maj 2022. Läs pressmeddelande