Regeringen öppnar för att ta hem Malisoldater i förtid, dn.se

Det allvarliga politiska läget i Mali har under den senaste veckan blivit allt mer komplicerat sedan militärjuntan, som tog makten för 1,5 år sedan, aviserat att det val som skulle hållas i februari nu kommer att skjutas upp till slutet av 2025. Efter beskedet har Mali helt isolerats av övriga medlemmar i det västafrikanska samarbetsblocket Ecowas.

Dessutom har bilder spridits via bland annat nyhetsbyrån Reuters som visar att soldater från ryska Wagnergruppen nu verkar i landet. De har hyrts in av militärjuntan för att bekämpa militanta islamister.

– Vi har nu bevis för att Wagnersoldater finns i landet, även om man ännu inte har någon större närvaro. Detta påverkar framför allt trupperna i Minusma. I Takuba har vi ett återtagande redan i år av våra trupper, säger Ann Linde. […]

Som utvecklingen är nu, borde inte svenska soldater dras tillbaka i förtid eller vilka alternativ finns?

– Det ligger absolut i korten att det kan bli kan nödvändigt dra tillbaka trupper tidigare. Men dels måste vi se hur verkligheten ser ut, dels hur de mycket starka reaktionerna från Ecowas påverkar, säger Ann Linde.

Hon understryker att Sverige måste föra samtal med FN och de länder som bidrar med trupper.

– Det måste bli ett ordnat uttåg. Ingen vill ha en Afghanistansituation igen, säger utrikesministern. […]

Peter Hultqvist framhåller att FN-trupperna har bidragit till att stabilisera Mali. Han säger att inom FN vill man nu utveckla en dialog för att se hur man ska kunna åstadkomma något positivt ur situationen som uppstått. Liksom utrikesministern säger Hultqvist att ”det finns med i bilden” att ta hem de svenska trupperna tidigare. Läs artikel