Regeringen: Landshövdingar ska leda civilt försvar, dn.se

Utvalda landshövdingar ska få ökade befogenheter för att skydda civilbefolkningen vid kriser och mot krigets fasor. Regeringen tillsätter nu en utredning för hur det civila försvaret ska ledas och samordnas på central, regional och lokal nivå.

– Vi har ingen anledning att dra ut på det här. Vi ska kunna möta ett väpnat angrepp. Totalförsvaret innebär en djupt fungerande samverkan mellan samhällets civila och militära sida. Det utgör den samlade samhällsinsatsen för att värna Sveriges suveränitet i en ofredstid, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). Läs artikel