Regeringen har beslutat om övningsverksamhet med Nato, regeringen.se

Regeringen har i dag, den 25 maj, beslutat att förlänga Försvarsmaktens tillstånd att genomföra övningsverksamhet med Nato på svenskt territorium fram till den 31 december 2022.

Enligt ett tidigare beslut får Försvarsmakten genomföra övningsverksamhet med Nato på svenskt territorium till den 31 juli 2022. Det nya beslutet förlänger perioden fram till årets slut.

Syftet med övningarna är att stärka samarbetet mellan Sverige och Nato och stärka gemensam förmåga att värna säkerheten i Sveriges närområde. Läs pressmeddelande