Putin puster lettet ut etter samtaler med USA, forsvaretsforum.no

Oddmund H. Hammerstad, tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet

Nå har de snakket sammen, Biden og Putin, og det blir nye samtaler 10., 12. og 13. januar som vil få meget stor, antakelig avgjørende betydning for hvilken sikkerhetssituasjon europeere skal leve med i tiårene fremover.

Putin sier etter samtalen med Biden 30. desember, som han selv tok initiativet til, at han har tro på at de forestående samtaler og forhandlinger vil føre til framskritt og etablere en effektiv russisk-amerikansk dialog basert på gjensidig respekt og hensyn til hverandres nasjonale interesser.

Han har bedrevet det som på fagspråket er opptakten til påtvunget diplomati ved å holde rundt 100.000 soldater i truende posisjoner i felten over så lang tid at akkumulerte kostnader må ha blitt meget store, i tillegg til at det har skapt stor fallhøyde for Putin på hjemmebane. Läs artikel