Problemmåndag om svensk säkerhetspolitik, sydostran.se

En undersökning redovisad i senaste numret av Fokus visar att 60 procent av svenska folket är beredda att aktivt försvara sig och Sverige om vi invaderas av en utländsk makt.

19 procent säger ”nej” och 21 procent ”vet ej”.

Det kan tyckas lite märkligt att 40 procent inte ställer upp för Sverige, ens i teorin. Bryter vi ner resultatet framgår att 74% av männen är på, jämfört med 44 % av kvinnorna ställer upp. Äldre är mer försvarsbenägna än yngre.

Delar vi upp det efter parti är Sverigedemokrater, föga förvånande, mer villiga att aktivt försvara vårt land (73%), medan socialdemokrater, mer förvånande, är minst intresserade (55%).

Om (!) dessa siffror stämmer är det för jävligt. Och i så fall har Magdalena Andersson och partiet en hemläxa att göra. Kanske får vi då börja med att fundera över vad det är som hänt. Läs ledaren