President Niinistö öppnade riksmötet ”Tillsammans klarar vi oss, det är säkert”, svenska.yle.fi

[….] Liksom i sitt nyårstal noterade Niinistö att världspolitiken nu befinner sig i en ny vändpunkt med stormaktsrelationer som söker ny balans.

– Ännu vet vi inte hur bitarna kommer att falla på plats. Men det som är säkert är att vi måste vara vaksamma i vår utrikespolitik. Vi måste värna om Finlands ställning mitt i förändringen, sa Niinistö.

– Vi har noggrant och med oro följt den senaste tidens händelser i Ryssland. De har fördömts om och om igen, både i Finland och i Europa. Med all anledning. Senast i går fick vi ytterligare en anledning. Men ensidiga deklarationer räcker inte. Det gäller också att söka metoder för att åstadkomma önskad förändring, sa Niinistö.

Niinistö hänvisade till den aktuella situationen i Ryssland som gäller oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och lyfte fram hur viktigt det är med dialog med ”särskilt med dem vi är mest oeniga med”. Han sa också att en dialog inte innebär att göra avkall på de egna åsikterna. […]

Niinistö återkopplade till temat tillsammans också när det gäller Europa. Ensamma är de europeiska länderna svagare än tillsammans och eniga.

– Därför oroar jag mig för vad den pågående coronakrisen med sina destruktiva gräl om vacciner kommer att göra med Europa. När Storbritannien samtidigt slutgiltigt har lämnat Europeiska unionen och ledningen i Tyskland snart kommer att bytas, söker man nu också en ny maktbalans inom Europa. Vi får hoppas att det snart blir ordning i leden. Ett svagt exempel har få följare, sa Niinistö. Läs referat av talet