Partiet vill blanda bort korten om Nato, etc.se

Jan Svärd, ordförande i Socialdemokrater för reformer, Malmö

I den pågående Nato-debatten är vi kritiska till den socialdemokratiska partistyrelsens handläggning av denna fråga. Vår bestämda uppfattning är att det beslut som redan tagits vid två partikongresser ska respekteras. Allt annat måste ses som en attack på den interna demokratin i SAP, ett åsidosättande av medlemmarna och deras inställning.

Med en överdimensionerad diskussionsklubb, kallad dialog, förväntar man sig en signal om vilken väg man ska gå. För säkerhets skull bakar partistyrelsen i denna diskussionsrunda ihop diverse försvarspolitiska frågor. Att den valda metoden handlar om att blanda bort korten är bara alltför uppenbart. En diskussion om ett klart ja eller nej hade åtminstone varit ärlig. […]

Vi kräver att den socialdemokratiska partistyrelsen ger partiets medlemmar en allvarligt menad chans att diskutera för eller mot ett medlemskap i Nato – och ges god tid för detta. Läs artikel