Pansarvärn: Ny teknik, ny taktik? militardebatt.com

Cartman 128, kapten och jägarofficer

Försvarsmakten är på god väg mot att anskaffa teknik i sådan kvalitet och kvantitet, att det inom en rimlig framtid är möjligt att reguljära infanteriplutoner får motsvarande täthet av optik och sensorer som ett typiskt specialförband kan ha haft de senaste 15-20 åren. Jag tänkte ventilera några tankar kring detta och vad det skulle kunna ge för nya möjligheter för stridsteknik och taktik för infanteri inom pluton och kompani. Enligt mig uppstår vissa skillnader och möjligheter, exempelvis avseende ledning, när i princip varje soldat på plutonen kan skapa en egen ”kill chain”. Vad menar jag med detta?

När det tidigare har krävts ett samarbete för att upptäcka, identifiera, avståndsmäta, belysa, eldreglera och avgöra effekt av verkan, så kan en enskild skytt i mångt och mycket klara detta autonomt med stöd av moderna riktinstrument. Dessutom på stridsavstånd som, om terrängen medger, är avsevärt längre än tidigare. Läs artikel