Övning på Gotland vässar försvarsförmågan, forsvarsmakten.se

Mellan den 21 november och 7 december pågår en övning på Gotland. Syftet med övningen är att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare på ön.

Övningen genomförs på grund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina samt det som har genomförts från rysk sida före angreppet har inneburit att den pågående återuppbyggnaden på Gotlands regemente, P 18, snabbas på. Den långsiktiga militära tillväxten sker nu på kortare sikt och den nu pågående övningen, som benämns Tule, är en del av den forcerade förmågehöjningen på Gotland. […]

Totalt deltar cirka 400 personer i övningen. En stor del av dessa är personal från ett betydande antal övriga arméförband som ingår i övningsledningen. Övningsledningen har bland mycket annat till uppgift att följa, utbilda och utveckla den övade personalen från P 18 i allt från strid till ledning och underhållstjänst. Läs pressmeddelande