Ohållbar inställning till försvarsindustrin, barometern.se

Thomas Hermansson, ledarskribent

I en kartläggning som tidningen Affärsvärlden nyligen gjort uppmärksammas det hur flera av de största fondförvaltarna i Sverige – Handelsbanken, SEB och Swedbank Robur – av så kallade hållbarhetsskäl i hög grad väljer bort försvarssektorn som investering, eftersom man som en representant för Handelsbanken uttrycker saken anser att det finns ”hållbarhetsrisker i vapen- och försvarsindustrin”.

Såväl Handelsbanken som SEB ratar bolag om mer än fem procent av omsättningen kommer från vapen och försvarsmateriel. SEB har förvisso hedrande nog meddelat att man med anledning av det rådande säkerhetsläget kan komma att ompröva sin hållning, och Swedbank Robur har en del aktier i försvarsindustrin. Men av storbankerna är det bara Nordea som har en mer liberal hållning – man äger dels aktier i Saab, och utesluter endast investeringar i försvarssektorn om det rör sig om illegala vapen eller kärnvapen. Läs artikel