ÖB hyllar bönderna – och försvarar åkermarkens betydelse, lrf.se

Det är viktigt att svensk åkermark bibehålls för att kunna producera mat. Det fastslog ÖB Micael Bydén på LRFs riksförbundsstämma. ”Det handlar om hjälp till självhjälp att öka vår egen livsmedelsproduktion. Förbättrad försörjningssäkerhet i en kris handlar mycket om en ökad inhemsk livsmedelssäkerhet”. […]

– Den samlade försvarsmakten styrka har åter ökat, men från mycket låga nivåer. Glädjande är nu att vi återinför plikten och en strategisk fråga har varit att den nu även gäller kvinnor, en jämställd försvarsmakt blir en starkare försvarsmakt, säger Micael Bydén. Läs artikel