Nya EU-sanktioner mot Ryssland träder i kraft, um.fi

Europeiska unionen har den 21 juli 2022 infört nya sanktioner till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De nya sanktionerna omfattar bland annat förbud mot import av ryskt guld. Sanktionerna som nu träder i kraft utvidgar och preciserar tidigare sanktioner och specificerar verkställigheten av dem.

Sektorspecifika ekonomiska sanktioner utvidgas genom importförbud mot ryskt guld och förädlade guldprodukter. Guld är Ryssland näst största exportprodukt efter energi. Dessutom utvidgas listan över produkter och teknik som omfattas av exportkontroll. Genom utvidgningarna kommer kontroll­förteckningen allt närmare de viktigaste partnerländernas motsvarande förteckningar.

Inom trafiksektorn utvidgas förbudet för ryskflaggade fartyg att anlöpa hamnar i EU-länder genom att lägga till slussar i förbudet och på så sätt garantera bättre genomförande av sanktionerna och förhindra att de kringgås. Läs pressmeddelande