Ny invasion kan spela Erdogan i händerna, svd.se

[…] Turkiet motiverade sina flygattacker mot Syrien utifrån FN-stadgans artikel 51 om legitimt självförsvar. Men är den verkligen tillämpbar i det här fallet?

– Svar nej, säger folkrättsexperten Ove Bring till SvD. Självförsvarsregeln i artikel 51 i FN-stadgan kräver att det ska vara ett väpnat angrepp över en gräns mot den andra staten, som då har rätt till självförsvar.

Terrordådet i Istanbul är en explosion som internrättsligt ska utredas av polis och administrativa myndigheter i Turkiet. Enligt Ove Bring liknar det ett svepskäl att åberopa detta.

Under måndagen komplicerades dock situationen något efter att raketer skjutits från syrisk-kurdiska områden mot Turkiet och bland annat träffat en skola. Tre personer ska ha dödats, bland dem en lärare och en elev, och tio ska ha skadats.

Det hade kunnat ge Turkiet rätt till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan om de inte själva inlett en olaglig krigsföring, enligt Ove Bring. Läs artikel