Nu är torpedsamarbetet med Finland igång, fmv.se

Lägre kostnader för vidmakthållande, möjlighet till framtida vidareutveckling av torpedsystem 47 samt utbyte av erfarenhet kring användningen av ubåtsjakttorped. Det är några av vinsterna med torpedsamarbetet mellan Sverige och Finland.

Samarbetet med Finland spänner över flera områden inom torpedsystem för ubåtsjakt. Från utlåning av torpedsystem 45 till samarbete under utveckling, verifiering, integration och utbildning av torpedsystem 47 samt även framtida samarbete under torpedsystemets hela livscykeln. Läs pressmeddelande